Tìm nhanh

🔥THAY ĐỔI CHỨC NĂNG TÀI KHOẢN GOLD

+Tài khoản Gold có thể đọc trước 20 chương (thay vì 6c như hiện giờ). Đối với các bộ truyện có chương chống trộm, tài khoản gold sẽ bị vô hiệu hóa.

+Tài khoản Gold không cần phải giải pass cổng truyện.

🔥 THAY ĐỔI MỨC NÂNG CẤP GOLD VÀ PREMIUM

+Nâng cấp lên Gold cần: 9.969 HP hoặc 1.069 MP cho 1 tháng.

+Nâng cấp lên Premium cần: 696.969 HP hoặc 99.969MP cho 1 năm.

🔥 THAY ĐỔI GIÁ TRỊ QUY ĐỔI CÁC ĐƠN VỊ VẬN HÀNH TRÊN WEB

10 hoa hồng* = 1 HP

10 HP = 1 MP

🍫 Cập nhật link đọc online trực tiếp trong bài review ở web. Giúp người đọc có thể thuận tiện hơn trong việc đọc truyện.

🍫 Thêm chức năng chủ động set chương phần vote điểm khi đọc truyện.

+Văn án: Mức độ hài lòng của bạn về cover

+Chương...: Mức độ hài lòng của bạn về nội dung/chất lượng dịch

🍫 Thêm tính năng set pass chương truyện và gợi ý pass trực tiếp.

+Editor/translator có thể tự set pass chương truyện nếu cần.

🍫 Thêm tính năng trả lời cmt

🍫 Thêm tính năng ghim cmt

+Những cmt được ghim sẽ ưu tiên hiện lên trước để khi mọi người dễ nhìn thấy.

+Những cmt được ghim nếu được tặng hoa sẽ được tính và cộng vào tài khoản. Số hoa này có thể dùng để quy đổi HP.

+Chỉ tính các cmt được ghim, các reply cmt được ghim không tính hoa.

🍫 Thay đổi nhiệm vụ:

+Pick-me: +100 MP

+Đăng nhập: +69 HP

🍫 Thêm nhiệm vụ mới

1 lần vote điểm sẽ random nhận được từ 5 - 15 HP

_____________________

*Cách kiếm hoa hồng:

1/ Edit/dịch truyện: Khi bạn post truyện sẽ nhận được hoa hồng từ độc giả.

2/ Khi đọc truyện, đừng ngừng ngại để lại những review ngắn, góp ý, nhận xét, hoặc các lời ghen chân thành. Những cmt có tâm sẽ được Admin/SMOD/MOD ghim lên đầu phần bình luận. Cmt của bạn được ghim nếu được nhiều bạn đọc tặng hoa, bạn có thể dùng số hoa đó để đổi HP.

 

BQT