Tìm nhanh

HƯỚNG DẪN VOTE CHO NHÓM DỰ THI 

 

Các truyện dự thi sẽ có tag "Vote" ở phần bìa truyện (như hình) 

 

Sau khi đọc truyện, nếu bạn yêu thích truyện cũng như muốn ủng hộ nhóm dịch thì hãy vote chấm điểm nhé. 

 

 

Hãy chấm đủ 3 nội dung là: Chất lượng edit - nội dung/cốt truyện - bìa truyện nhé

 

Chất lượng edit/dịch

 

Nội dung cốt truyện

 

Bìa truyện