Tìm nhanh
Truyện dịch
10
Tác giả: Bùi Hoài Cẩn
Dịch giả/Editor: Kem muốn đi ngủ
Độ dài: 67 chương
Tình trạng: Đang tiến hành
10
Tác giả: Độc Trấp
Dịch giả/Editor: [L.A]_Pepsi
Độ dài: 22 chương
Tình trạng: Đã hoàn thành
10
Tác giả: Mặc Vũ Bích Ca
Dịch giả/Editor: Thuyên Du
Độ dài: 476 chương
Tình trạng: Đang tiến hành
10
Tác giả: Rudin
Dịch giả/Editor: [LA]_Vermouth
Độ dài: 86 chương
Tình trạng: Đã hoàn thành